De methode die ik gebruik, is een methode die wereldwijd al duizenden ouders geholpen heeft om het slaapritme van hun kind te verbeteren. De methode is ontwikkeld door Kim West en heeft een slagingspercentage van 95%. Er zijn verschillende redenen te noemen waardoor de slaapcoaching minder succesvol zou kunnen zijn dan verwacht. Twee van de meest voorkomende redenen zal ik hierna benoemen, natuurlijk zijn er ook nog andere oorzaken. Eén mogelijke reden is dat de ouders niet consequent zijn in het uitvoeren van het slaapplan, dit kan bijvoorbeeld komen doordat ouders niet volledig gemotiveerd zijn of dat de ouders niet op één lijn zitten. Een andere reden kan zijn dat er een medische oorzaak is voor het slaapprobleem. Als dit zo is wordt dat meestal al tijdens het beoordelen van het intakeformulier duidelijk, echter niet altijd.