Privacy beleid

Dit is het privacy beleid van de Jonge Ouder Therapeut. Wij zijn ons er terdege van bewust, dat u vertrouwen stelt in onze organisatie. Het beschermen van uw persoonlijke gegevens zien wij als een vanzelfsprekendheid. Wij vatten de taak om uw privacy te beschermen en te waarborgen uitermate serieus op. In dit privacy beleid leggen wij u uit op welke wijze wij persoonsgegevens verzamelen en gebruiken en met welk doel. Alle persoonlijke informatie, die u ons verschaft (via de website of op andere wijze), wordt uiterst vertrouwelijk en zorgvuldig behandeld. De door ons verzamelde gegevens worden conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verwerkt.

Contactgegevens

De Jonge Ouder Therapeut, gevestigd aan de Willem Clockgieterstraat 6, 5721 VJ te Asten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens in dit privacy beleid. Telefonisch kunt u ons bereiken op 06-12320496 en per mail via info@dejongeoudertherapeut.nl.

Persoonsgegevens

De Jonge Ouder Therapeut verwerkt persoonsgegevens, die u zelf aan ons hebt verstrekt door middel van het invullen van het contactformulier op de website en/of omdat u gebruik maakt van onze diensten. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens, die wij verwerken:

• Uw voor- en achternaam

• Email adres

• Uw telefoonnummer

• IP-adres

Overige bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens, die u ons zelf actief verstrekt (bijvoorbeeld over uw gezondheid) via de website, telefonisch, het intakeformulier en het klantenportaal, die noodzakelijk is voor een goede invulling van de overeenkomst met u.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen. Zo voorkomt u dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@dejongeoudertherapeut, dan verwijderen wij deze informatie.

De doelen waarvoor de gegevens verzameld worden

De Jonge Ouder Therapeut verwerkt de door u verstrekte persoonsgegevens om – op uw verzoek – telefonisch of per mail contact met u te kunnen opnemen en onderhouden om onze dienstverlening naar en overeenkomst met u te kunnen uitvoeren. Uw gegevens worden gebruikt om u te informeren over de dienstverlening en overig nieuws, indien u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief. Mocht u de nieuwsbrief niet langer wensen te ontvangen, dan kunt u zichzelf op ieder moment uitschrijven via de desbetreffende link in de nieuwsbrief.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Jonge Ouder Therapeut deelt uw persoonsgegevens in principe niet met derde, enkel als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Bewaartermijn

De Jonge Ouder Therapeut bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt vereist is voor de uitoefening van onze dienstverlening naar u, waarbij wij de wettelijke bepalingen in acht nemen. De gegevens ten behoeve van de nieuwsbrief zullen direct verwijderd worden, nadat u hebt aangegeven dat u de nieuwsbrief niet (meer) wilt ontvangen.

Beveiliging

De Jonge Ouder Therapeut neemt passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen.

Recht van inzage en aanpassen of verwijderen van uw gegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Jonge Ouder Therapeut of haar verwerker(s). In bepaalde gevallen kunt u zelfs uw persoonsgegevens opvragen en meenemen naar een andere partij. U kunt een verzoek hiertoe sturen naar info@dejongeoudertherapeut.nl. In sommige gevallen kan een legitimatie worden verlangd om zeker te stellen, dat het verzoek door u is gedaan. Wij reageren zo snel mogelijk, en in elk geval binnen vier weken, op uw verzoek.

Klachtenprocedure

Als u een klacht heeft over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan vernemen wij dit uiteraard graag van u. U kunt ons bereiken door een mail te sturen naar info@dejongeoudertherapeut.nl of te bellen met 06-12320496. Wij hopen uiteraard, dat wij uw klacht naar tevredenheid kunnen oplossen. Mochten wij er onverhoopt niet samen uitkomen, dan kunt u zich altijd wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthouder op de privacywet.

Cookies

De Jonge Ouder Therapeut gebruikt technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies, die wij gebruiken, zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Social Media Cookies

Op deze pagina zijn buttons opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken zoals Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube, Instagram en Google. Deze buttons werken door middel van stukjes codes, die van de sociale netwerken zelf afkomstig zijn. Hiermee worden cookies geplaatst. Wij hebben daar zelf geen invloed op. Wij adviseren u om het privacy beleid van de sociale netwerken te raadplegen (die regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons-)gegevens doen, die ze via deze cookies verwerken. De informatie, die de sociale netwerken verzamelen, wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Waarbij de netwerk bedrijven – conform de Safe Harbor principes – een passend beschermingsniveau garanderen.

Google Analytics

De Jonge Ouder Therapeut maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt door Google zoveel mogelijk geanonimiseerd en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Voor meer informatie adviseren wij u het privacy beleid van Google te raadplegen. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website wordt gebruikt en daarover te rapporteren aan De Jonge Ouder Therapeut. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derde de informatie namens Google verwerken. De Jonge Ouder Therapeut heeft hier geen invloed op. De Jonge Ouder Therapeut heeft Google geen toestemming gegeven om de via De Jonge Ouder Therapeut verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere googlediensten. Onze website bevat links naar websites van andere partijen (nieuwsitems). De Jonge Ouder Therapeut is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites of de diensten van de desbetreffende partijen. Wij adviseren u het privacy beleid van de betreffende websites te raadplegen.

Weigeren of verwijderen van cookies

U kunt uw internetbrowser zodanig instellen dat er geen cookies worden opgeslagen, u per cookie kunt bepalen of deze wil toestaan of verwijderen of dat alle, eerder opgeslagen, cookies verwijderd worden bij het afsluiten van uw browser. Als u ervoor kiest om cookies te weigeren en/of te verwijderen, is dit ook van invloed op de noodzakelijke cookies en kan dit uw mogelijkheid beperken om onze websites of delen ervan te gebruiken.

Wijziging

De Jonge Ouder Therapeut behoudt zich het recht voor om het privacy beleid – zonder nadere aankondiging – te wijzigen. Wij nodigen u daarom graag uit om dit beleid periodiek te raadplegen zodat u geïnformeerd blijft. Dit privacy beleid is in werking getreden en voor het laatst gewijzigd op 19 februari 2021.