Vergoeding

Vergoeding vanuit de zorgverzekeraar mogelijk!

Help je kind écht slapen met psychosociale therapie!

Als ouder kun je soms verstrikt raken in een cyclus van disfunctioneel gedrag als het gaat om het slaapgedrag van je kind. Tijdelijke oplossingen kunnen de onderliggende oorzaken van slaapproblemen niet aanpakken, waardoor het disfunctionele patroon blijft bestaan. In deze blog bespreken we de mogelijke oorzaken van disfunctionele slaappatronen en hoe psychosociale therapie ouders kan helpen hun kind daadwerkelijk te laten slapen. Bovendien kunnen ouders mogelijk aanspraak maken op vergoedingen vanuit hun zorgverzekering voor deze vorm van therapie. Lees verder om te ontdekken hoe je disfunctionele slaappatronen kunt doorbreken en gezonde slaapgewoonten kunt bevorderen.

Wat is een disfunctioneel patroon?

Een disfunctioneel patroon in denken, voelen en doen verwijst naar herhaaldelijke manieren van denken, emotionele reacties en gedragingen die problematisch zijn en het welzijn en de effectiviteit van een persoon belemmeren. Deze patronen kunnen voortkomen uit verschillende factoren, zoals ervaringen uit het verleden, persoonlijkheidskenmerken en aangeleerde overtuigingen.

Hier zijn enkele voorbeelden van disfunctionele patronen in denken, voelen en doen:

 1. Catastrofaal denken: Het hebben van de neiging om de ergste uitkomst te verwachten in elke situatie, zelfs als er weinig bewijs is om dit te ondersteunen. Dit kan leiden tot angst en vermijdingsgedrag.
 2. Zwart-wit denken: Het zien van de wereld in termen van uitersten, zonder ruimte voor grijstinten. Alles wordt gezien als goed of slecht, perfect of waardeloos, wat kan leiden tot starre denkpatronen en beperkte oplossingen.
 3. Perfectionisme: Het streven naar perfectie in alles wat men doet, met weinig tolerantie voor fouten. Dit kan leiden tot chronische stress, uitstelgedrag en een negatief zelfbeeld.
 4. Emotionele vermijding: Het vermijden van onplezierige emoties door ze te onderdrukken of te negeren. Dit kan leiden tot emotionele onbalans en het verhinderen van gezonde emotionele verwerking.
 5. Pleasen: Constant proberen om anderen tevreden te stellen, zelfs ten koste van de eigen behoeften en grenzen. Dit kan leiden tot gevoelens van uitputting, frustratie en een laag gevoel van eigenwaarde.
 6. Vermijdingsgedrag: Het vermijden van uitdagende situaties of confrontaties die angst of ongemak veroorzaken. Hoewel dit op korte termijn verlichting kan bieden, kan het op de lange termijn leiden tot beperkingen en gemiste kansen.
 7. Zelfkritiek: Het hebben van een constante innerlijke kritische stem die negatieve gedachten en zelfoordelen versterkt. Dit kan leiden tot een laag zelfbeeld, zelftwijfel en perfectionisme.

Het herkennen van deze disfunctionele patronen is de eerste stap naar verandering.

Oorzaken van disfunctionele slaappatronen:

Disfunctionele slaappatronen kunnen verschillende oorzaken hebben, zoals medische aandoeningen, stressfactoren en hechtingsproblemen. Problemen tijdens de zwangerschap of bevalling, evenals aandoeningen zoals reflux of koemelkallergie, kunnen invloed hebben op het slaapgedrag van een kind. Dit kan leiden tot de behoefte aan intensieve troost en afhankelijkheid van hulp bij het inslapen. Bovendien kan stress bij ouders bijdragen aan het snel ingrijpen bij elk huiltje, waardoor het patroon van afhankelijkheid versterkt wordt. Een verstoorde werk-privébalans en hechtingsproblemen kunnen ook een rol spelen bij slaapproblemen.

Psychosociale therapie en vergoeding vanuit de zorgverzekering:

Psychosociale therapie kan ouders ondersteunen bij het doorbreken van disfunctionele patronen en het aanpakken van de onderliggende oorzaken. Deze vorm van therapie biedt een veilige omgeving waarin ouders kunnen reflecteren, inzicht kunnen krijgen in de problemen en effectieve strategieën kunnen ontwikkelen. Samen met een psychosociaal therapeut werken ouders aan het oplossen van de disfunctionele slaappatronen en het creëren van gezonde slaapgewoonten.

Het goede nieuws is dat veel zorgverzekeraars de waarde erkennen van preventieve en ondersteunende zorg vanuit de alternatieve sector, waaronder psychosociale therapie. Hierdoor komen ouders mogelijk in aanmerking voor (gedeeltelijke) vergoedingen vanuit hun zorgverzekering. Het is verstandig om contact op te nemen met je zorgverzekeraar om de specifieke dekking en voorwaarden te bespreken.

Voordelen van psychosociale therapie:

Psychosociale therapie biedt ouders verschillende voordelen bij het doorbreken van disfunctionele slaappatronen. Hier zijn enkele belangrijke aspecten van therapeutische ondersteuning:

 1. Individuele aandacht en begeleiding: Als psychosociaal therapeut bied ik ouders persoonlijke begeleiding en aandacht. Ik luister naar hun specifieke situatie, begrijp de uitdagingen die ze ervaren en help hen effectieve strategieën te ontwikkelen die passen bij hun unieke behoeften en waarden.
 2. Inzicht in onderliggende oorzaken: Samen met ouders onderzoek ik de mogelijke oorzaken van de disfunctionele slaappatronen. Door inzicht te krijgen in de achterliggende factoren, kunnen we gerichter werken aan het aanpakken van de kernproblemen en het bevorderen van duurzame verandering.
 3. Ondersteuning bij zelfzorg en stressmanagement: Als psychosociaal therapeut moedig ik ouders aan om voor zichzelf te zorgen en een gezonde balans te vinden tussen werk, privéleven en de zorg voor hun kind. Ik bied tools en technieken aan om stress te verminderen, zelfzorg te bevorderen en veerkracht op te bouwen.

Wat levert psychosociale therapie op:

Het doorbreken van het disfunctionele patroon heeft niet alleen invloed op het verbeteren van de slaapproblemen, maar kan ook andere problemen binnen het gezin oplossen of voorkomen. Psychosociale therapie biedt een holistische benadering die verschillende aspecten van het gezinsleven kan verbeteren. Hier zijn enkele manieren waarop het aanpakken van het disfunctionele patroon ook andere problemen kan verhelpen:

 1. Versterking van de ouder-kindrelatie: Door te werken aan disfunctionele patroon, kun je tegelijkertijd de band en de relatie met je kind versterken. De individuele begeleiding en ondersteuning in de therapie helpen je om beter te begrijpen wat je kind nodig heeft en hoe je hierop kunt reageren. Dit bevordert niet alleen een gezonde slaap, maar ook een diepere verbondenheid en een positieve ouder-kindrelatie.
 2. Stressvermindering en zelfzorg: Het omgaan met een kind dat slaapproblemen heeft, kan ouders vaak overweldigen en veel stress veroorzaken. Doordat we met psychosociale therapie het probleem bij de oorzaak aanpakken zal dit zorgen voor stressvermindering. Daarnaast leer hoe je ook je eigen behoeften kunt vervullen en stress kunt verminderen, hierdoor zul je beter in staat zijn om met de uitdagingen van het ouderschap om te gaan en een gezonde balans te vinden.
 3. Verbetering van de gezinsdynamiek: Slaapproblemen van een kind kunnen de gezinsdynamiek negatief beïnvloeden. Door te werken het disfunctionele patroon en effectieve strategieën te ontwikkelen, kan de communicatie en interactie binnen het gezin verbeteren. Dit kan leiden tot meer harmonie, begrip en een positieve sfeer in huis.
 4. Emotionele regulatie: Slaapproblemen kunnen zowel ouders als het kind, emotioneel uitputten en uitdagen. Psychosociale therapie helpt ouders bij het ontwikkelen van vaardigheden voor emotionele regulatie, zodat je beter kunt omgaan met de frustratie, vermoeidheid en andere emoties zijn ontstaan. Dit draagt bij aan je eigen welzijn en het creëren van een ondersteunende omgeving voor je kind.

Conclusie:

Psychosociale therapie biedt ondersteuning bij het doorbreken van disfunctionele patronen. Door individuele begeleiding, inzicht in de oorzaken en het aanleren van functionele patronen kunnen ouders een positieve verandering teweegbrengen. Niet alleen het symptoom, het slechte slapen, wordt aangepakt, maar de oorzaak van het probleem dat is ontstaan en dat tot uiting komt in bijvoorbeeld het slechte slapen, of het gedrag van het kind. Bovendien is er mogelijk vergoeding vanuit de zorgverzekering beschikbaar voor psychosociale therapie. Neem contact op met je zorgverzekeraar om de specifieke vergoedingsmogelijkheden te bespreken. Investeer in de slaap van je kind en creëer een gezonde slaapomgeving waarin zowel jij als je kind kunnen gedijen.

Wil jij je kind écht helpen met slapen? Met een (gedeeltelijke) vergoeding van de zorgverzekering?